ส่วนประกอบต่างๆ ของระบบดีเซลคอมมอนเรล

            ระบบดีเซลคอมมอนเรลจะสะสมเชื้อเพลิงแรงดันสูงไว้ในท่อคอมมอนเรลและฉีดเชื้อเพลิงนั้นเข้ากระบอกสูบเครื่องยนต์ในช่วง
เวลาที่เหมาะสมตามการควบคุมของกล่องควบคุมเครื่องยนต์ (ECU) ให้แรงดันสูงอย่างอิสระจากความเร็วเครื่อง ดังนั้นระบบดีเซลคอมมอนเรล จึงช่วยลดการปล่อยสารอันตราย เช่น ไนโตรเจนออกไซค์ (NOx) และอนุภาคเขม่าไอเสีย (PM) พร้อมกำลังเครื่องที่แรงยิ่งขึ้น

ลักษณะพิเศษของระบบดีเซลคอมมอนเรล
- ระบบดีเซลคอมมอนเรลจะใข้แบบห้องสะสมที่เรียกว่าท่อคอมมอนเรลเพื่อเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูงไว้ และหัวฉีดซึ่งจะมีโซลินอยด์วาล์ว
ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูงเข้าไปในกระบอกสูบ
- เพราะ ECU เครื่องยนต์จะควบคุมระบบการฉีด (รวมถึงแรงดันการฉีด อัตราการฉีด และจังหวะการฉีด) ระบบการฉีดจะเป็นแบบอิสระ
ด้วยเหตุนี้จะไม่มีผลกระทบต่อภาระหรือความเร็วรอบเครื่องยนต์
- เพราะ ECU เครื่องยนต์สามารถควบคุมปริมาณการฉีด และจังหวะการฉีดที่ให้ความแม่นยำในระดับสูง แม้การฉีดรวม (การฉีดน้ำมัน
เชื้อเพลิงรวมในหนึ่งจังหวะการฉีด)
- ระบบนี้จะทำให้แรงด้นการฉีดคงที่ตลอดเวลา แม้ในช่วงความเร็วรอบเครื่องยนต์ต่ำ และจะลดปริมาณควันดำที่ปล่อยออกมาได้อย่าง
รวดเร็วโดยเครื่องยนต์ดีเซลขณะสตาร์ทและเร่งความเร็ว เป็นผลทำให้ก๊าซไอเสียที่ปล่อยออกมาลดลงและไร้มลพิษ และได้กำลังสูง