สยามดีเซลพาร์ทเซอร์วิส ให้บริการซ่อม-เจียร
และตรวจเทสหัวฉีดตั้งแต่หัวฉีดขนาดเล็กจนถึงหัวฉีด
ขนาดใหญ่ที่ใช้ในเรือเดินสมุทรโดยช่างผู้ชำนาญงาน
โดยเฉพาะ มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี
            ท่านจึงมั้นใจได้ว่าหัวฉีดของท่านจะได้รับการ
ตรวจเทสและซ่อมแซมให้มีประสิทธิภาพการใช้งาน
ได้สมบูรณ์ที่สุด
 
 
แท่นเทสหัวฉีดสำหรับ
หัวฉีดสปริงสองชั้น
แท่นเทสหัวฉีดสำหรับ
หัวฉีดสปริงชั้นเดียว
แท่นเทสหัวฉีดสำหรับ
หัวฉีด marine
 
เครื่องเจียรหัวฉีด Hartridge
เครื่องเจียรหัวฉีด Merlin
กล้องส่องดูภายในเสื้อหัวฉีด
 
 

            หัวฉีด(Injector) มีหน้าที่ฉีดน้ำมันให้เป็นฝอยละเอียด เข้าห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ ละอองของน้ำมันดีเซลที่ละเอียด
จะสามารถคลุกเคล้ากับอากาศได้ดี ทำให้น้ำมันถูกเผาไหม้ได้หมด ไม่มีเขม่าตกค้าง เครื่องยนต์ที่มีอายุการใช้งานมานาน
จะเกิดคราบสกปรกที่หัวฉีด การฉีดของหัวฉีดไม่เป็นฝอยละเอียด แรงดันหัวฉีดต่ำกว่ามาตรฐานหรือ หัวฉีดแต่ละตัวจ่ายน้ำมันไม่เท่ากัน
มีผลให้น้ำมันเผาไหม้ไม่หมด มีควันดำ เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง กินน้ำมันผิดปกติ

            ในปัจจุบันเครื่องยนต์รุ่นใหม่จะเป็นหัวฉีดสปริง 2 ชั้น คือหัวฉีดกลไกที่มีสปริง 2 ตัว อยู่ในหัวฉีดตัวเดียวกัน ซึ่งในหัวฉีดธรรมดา
จะมีสปริง 1 ตัว มีแรงดันในการฉีดน้ำมันเพียงค่าเดียว แต่หัวฉีดสปริง 2 ชั้น จะมีแรงดันการฉีดน้ำมัน 2 ค่า โดยที่รอบเครื่องต่ำๆ
หัวฉีดจะฉีดน้ำมันที่แรงดันต่ำ แต่ถ้ารอบเครื่องสูงขึ้น หัวฉีดจะฉีดน้ำมันที่แรงดันสูงขึ้น ทำให้การฉีดของน้ำมันสมบูรณ์
เป็นฝอยละเอียดมากขึ้น การเผาไหม้จึงสมบูรณ์ทั้งรอบต่ำถึงรอบสูง

อาการเสีย และระยะเวลาที่ควรซ่อม
เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง มีควันไอเสียดำหรือขาวผิดปกติ เครื่องยนต์กินน้ำมันมาก โดยปกติจะเช็คหัวฉีดทุกๆ 50,000 กิโลเมตร

ที่มา www.cmdiesel.com