สยามดีเซลพาร์ทเซอร์วิส ให้บริการซ่อม-บัลลานซ์เทอร์โบชาร์จเจอร์ด้วยช่างที่ชำนาญงานและผ่านการอบรม โดยใช้อะไหล่แท้
และข้อมูลที่ถูกต้องจากผู้ผลิตตั้งแต่การยิงทรายทำความสะอาด, ค่าการขันน๊อตและสกรูที่ถูกต้อง จนถึงการบัลลานซ์ด้วยเครื่องมือ
ที่มีมาตรฐาน โดยมีการออกใบ Balance cetificate เพื่อเป็นการรับรองงานซ่อมของเรา
 
 
เครื่องบัลลานซ์เทอร์โบ
เครื่องพ่นทราย
 
Axial Clearance
Radial Clearance
ซ่อม-ประกอบ เทอร์โบขนาดใหญ่
 
 

          การดูแลและการบำรุงรักษาไส้กรองอากาศและน้ำมันหล่อลื่นเป็นส่วนสำคัญที่สุดต่ออายุการใช้งานและประสิทธิภาพของเทอร์โบ
เพราะเทอร์โบส่วนใหญ่ที่เสียหายมักจะเกิดขึ้นจากสาเหตุของน้ำมันหล่อลื่นเช่น น้ำมันไม่พอ น้ำมันมาช้าหรือมาไม่ทัน รวมถึงสิ่งสกปรก
ในน้ำมันเป็นต้น หรือเกิดจากสิ่งแปลกปลอมภายในที่ผ่านเข้ามาทางด้านไอดีของเทอร์โบหรือชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์เข้าไปทาง
ด้านไอเสียของเทอร์โบ

เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานของเทอร์โบให้ยาวนานที่สุด ท่านควรให้ความสนใจต่อข้อกำหนดเหล่านี้

1. ห้ามเร่งเครื่องโดยทันที หลังการสตาร์ทเครื่องยนต์ให้รออย่างน้อย 30 วินาที เพื่อให้แรงดันน้ำมันหล่อลื่นปกติ และมีน้ำมันผ่านเข้าไป
    เลี้ยงเทอร์โบเสียก่อน

    เหตุผล: หากเร่งเครื่องโดยทันทีหลังการสตาร์ทเครื่องยนต์จะทำให้แกนเทอร์โบหมุนในรอบสูง ในขณะที่บู๊ชและกันรุนภายใน
    ยังไม่มีน้ำมันหล่อลื่นเพียงพอ ซึ่งจะส่งผลให้ชิ้นส่วนภายในเสียหาย การกระทำเช่นนี้เป็นประจำจะทำให้เทอร์โบเสียค่อนข้างเร็ว

2. หลังการใช้งาน ให้ปล่อยเครื่องยนต์เดินเบาประมาณ 2-3 นาทีก่อนดับเครื่อง ควรหลีกเลี่ยงการดับเครื่องยนต์โดยทันทีหลังการใช้งาน

    เหตุผล: การที่เครื่องยนต์ได้ถูกใช้งานมาอย่างหนัก เทอร์โบก็ยังหมุนอยู่ในรอบสูง การดับเครื่องยนต์โดยทันทีหมายถึง การปั๊มน้ำมัน
    หล่อลื่นก็จะหยุดทำงานไปด้วย ทำให้ไม่มีน้ำมันเข้าไปเลี้ยงตัวเทอร์โบในขณะที่แกนเทอร์โบยังหมุนอยู่ ซึ่งจะสร้างความสึกหรอให้กับ
    ชิ้นส่วนภายในเทอร์โบ นอกจากนี้อุณหภูมิของน้ำมันจะสูงมาก หากดับเครื่องยนต์โดยทันทีจะทำให้เกิดการสลายตัวของน้ำมันเครื่อง
    กลายเป็นคราบคาร์บอน ซึ่งจะทำให้เกิดการอุดตันภายในทางเดินของน้ำมันภายในเทอร์โบ

3. ควรเติมน้ำมันเข้าไปในเทอร์โบก่อนติดเครื่อง ทุกครั้งที่มีการถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอง หากไม่สะดวกก็ควรเติมน้ำมันเข้าไป
    ในไส้กรอง (ชนิดหมุนเปลี่ยน) หรือเติมน้ำมันเข้าไปในกระป๋องไส้กรองน้ำมันเครื่อง (ในกรณีที่เป็นไส้กรองแบบเปลี่ยนไส้)
    เพื่อป้องกันปัญหาน้ำมันหล่อลื่นเข้าเทอร์โบช้าไป

    เหตุผล: หลังการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองทันทีที่สตาร์ทเครื่องยนต์ เทอร์โบจะเริ่มทำงาน ในขณะที่น้ำมันต้องใช้เวลาไหล
    ผ่านไส้กรองใหม่ หากไม่มีการเตรียมน้ำมันเติมไว้แล้วเทอร์โบอาจเกิดความเสียหายได้ หลังการสตาร์ท ปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงาน
    ในรอบเดินเบาประมาณ 2-3 นาที เพื่อน้ำมันไหลเวียนและเกิดแรงดันตามปกติก่อนใช้เครื่องยนต์ตามปกติ

4. พยายามหลีกเลี่ยงการใช้งานในรอบเดินเบานานจนเกินไป

    เหตุผล: การปล่อยให้เครื่องยนต์เดินเบาเป็นเวลานานเกินไปจะเป็นผลให้แรงดันภายในทั้งโข่งไอเสียและไอดีต่ำเกินไป
    เป็นผลทำให้น้ำมันอาจซึมหรือรั่วผ่านแหวนไอดีและไอเสีย ซึ่งไม่เป็นอันตรายกับชิ้นส่วนเทอร์โบแต่อาจสร้างความตกใจกับผู้ใช้

ที่มา www.worldtech.co.th